Turystyka Wspólna Sprawa

blog turystyczny

Hobby

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o kredycie hipotecznym

Czy wiesz, że kredyt hipoteczny jest jednym z najczęściej zaciąganych kredytów wśród wszystkich propozycji instytucji bankowych? Dowiedz się więcej o tego rodzaju zobowiązaniu – czym dokładnie jest, na jakich warunkach jest udzielany, jak wybrać ten najlepszy, uwzględniając indywidualne potrzeby oraz możliwości spłaty? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule. Kredyt hipoteczny – co to jest?

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem celowym. Oznacza to, że kredytobiorca zobowiązany jest do wskazania celu, dla jakiego ubiega się o finansowe wsparcie. Kolejnym warunkiem jest udowodnienie nabycia tego celu. W przypadku kredytu hipotecznego celem pozostaje nieruchomość. Może to być mieszkanie, dom wolnostojący z rynku wtórnego albo budowa domu. Kredyt hipoteczny może być też zaciągany w celu zakupu działki, na której stanie nieruchomość.

Kredyt hipoteczny w Polsce udzielany jest tylko przez wybrane instytucje bankowe. Jeśli potencjalny zainteresowany spotka się z taką propozycją ze strony firmy pożyczkowej, nie może raczej liczyć na atrakcyjne warunki. Pamiętajmy, że kredyt hipoteczny na mieszkanie czy dom to zobowiązanie o znacznej wartości, którego spłata następuje w długim okresie.

Kredyt hipoteczny – czym się wyróżnia?

Nie ulega wątpliwości, że to zobowiązanie kredytowe na dużą wartość. Średnia wartość kredytu hipotecznego, jaki zaciągany jest w naszym kraju to 350 000 złotych. Z reguły zaciągany jest na 30 lat, chociaż jego spłata następuje szybkiej, bo po około 13 latach. Wiele zależy oczywiście od indywidualnych możliwości finansowych kredytobiorców.

Ponieważ kredyt hipoteczny jest kredytem celowym, udzielany jest na atrakcyjnych warunkach i z relatywnie niskim oprocentowaniem. To dlatego, że sama nieruchomość już stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla banku. Zabezpieczana jest hipoteka poprzez odpowiedni wpis do księgi wieczystej, istnieje więc niskie ryzyko w zakresie ewentualnej niewypłacalności kredytobiorcy. Co więcej, ten oczywiście jest weryfikowany na standardowych zasadach, dokładnie tych samych jak w przypadku innego rodzaju kredytów.

Cechą wyróżniającą nawet najlepszy kredyt hipoteczny, jest konieczność wniesienia przez kredytobiorcę wkładu własnego. Dzisiaj jest to minimum 20% wartości całego zobowiązania. Wkład własny może zostać wniesiony w formie gotówki, ale też zabezpieczenia nieruchomości, która pozostaje własnością kredytobiorcy albo zabezpieczenia jego oszczędności czy środków na lokatach, IKE bądź IKZE. Niektóre banki decydują się również obniżyć wartość koniecznego wkładu własnego, natomiast z reguły wiąże się to z pogorszeniem warunków kredytowych lub koniecznością nabycia dodatkowych produktów, takich jak ubezpieczenie czy płatny rachunek bankowy.

Kredyt hipoteczny może być wypłacany w całości lub w transzach – to kwestie indywidualnych ustaleń albo polityki kredytowej, jaką stosuje dany bank.

Kredyt hipoteczny – warunki udzielania

Na kredyt hipoteczny szansę ma tylko ten klient, który wykazuje właściwą zdolność kredytową. Ta wyliczana jest na podstawie danych z raportu BIK, historii kredytowej, comiesięcznych kosztów w odniesieniu do wysokości generowanych zarobków. Właśnie dlatego konieczne są zaświadczenia o zarobkach oraz źródła ich pochodzenia. Liczy się forma umowy zatrudnienia, okres pracy, wysokość comiesięcznych wydatków, jakie wiążą się z innymi stałymi zobowiązaniami.

Konieczne jest też wskazanie celu oraz wniesienie wkładu własnego. Osoby, które chcą starać się o kredyt hipoteczny, mogą posiłkować się również współ kredytobiorcą dla wzmocnienia zdolności kredytowej. Kredyt hipoteczny można zaciągać nie tylko z małżonkiem czy innym członkiem rodziny, ale też z partnerem czy inną bliską osobą.

Kredyt hipoteczny – jak wybrać najlepszy?

Każdy kredyt hipoteczny może zostać udzielony tylko zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz tzw. Rekomendacją S, która chroni kredytobiorcę oraz bank i to na arenie całej Unii Europejskiej. Warto jednak podkreślić, że każde zobowiązanie tego rodzaju wykazuje inne warunki, ponieważ bank może prowadzić indywidualną politykę kredytową w ramach ogólnych standardów. Właśnie dlatego, jedno zobowiązanie kredytowe na mieszkanie może być bardziej opłacalne od innego. Liczą się też indywidualne preferencje, jak i możliwości spłaty każdego kredytobiorcy. Aby więc móc cieszyć się nieruchomością oraz regulowaniem zobowiązania „szytego na miarę” potrzeb, warto porównać co najmniej kilka ofert. Przydaje się do tego ranking kredytu hipotecznego. W takim zestawieniu uwzględnione zostają kluczowe kryteria, ważne dla oceny atrakcyjności danego wsparcia finansowego. Pod uwagę należy brać wartość kredyt, ale też oprocentowanie, marżę, okres trwania współpracy z bankiem, dodatkowe opłaty, w tym prowizję, ograniczenia i możliwe bonusy oraz warunki wcześniejszej spłaty. Pamiętajmy, że kredytobiorca nigdy nie ma pewności, czy przez kolejnych kilkadziesiąt lat uda mu się regulować raty w terminie. Może okazać się także, że za kilka lat w wyniku przypływu gotówki będzie w stanie całkowicie spłacić kredyt hipoteczny. Warto, by takie zabiegi nie generowały wysokich kosztów.